Bedrijfsfysiotherapie

Fysio Innovation heeft een gekwalificeerde sportfysiotherapeute in huis en werkt samen met een arbeidsfysiotherapeut. Zij pakken ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat efficiënt aan. Een snelle interventie en individueel maatwerk staan hierbij centraal. Zowel preventief als curatief.

Op onze locatie zijn alle faciliteiten voor diagnostiek en een succesvolle aanpak bij (dreigend) verzuim ruimschoots aanwezig.

Waar staan we voor

Fysio Innovation staat voor een effectieve aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces, of de dreiging daartoe. Wij hanteren een pro-actief beleid, gestoeld op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.

Onze aanpak is zowel op de werknemer als op de werkgever gericht. Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op. Het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen. Het doel van onze interventie is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting van de medewerkers te bevorderen.

Doelgroep

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat zijn onze doelgroep. Nek- en rugklachten zijn het meest voorkomend, maar ook zien we veel knie- en schouderproblematiek.

Snelle interventie bij verzuim

Een snelle interventie is van groot belang bij uitval op de werkvloer naar aanleiding van klachten aan het bewegingsapparaat. Het beïnvloedt in welke mate de klachten zich manifesteren en uiteindelijk de duur van het herstel.

Fysio Innovation consulteert een werknemer binnen 48 uur voor een intake en rapporteert dezelfde dag aan de bedrijfsarts en/of de werkgever. Tijdens de intake onderzoekt de arbeidsfysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder door deze klachten worden ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht(en).

Maatwerk

Het plan van aanpak is gericht op het individu en ligt niet vast in standaard modules of protocollen. De fysiotherapeuten beschikken over de juiste scholing en ruime ervaring in het leveren van maatwerk betreffende behandelingen en medische trainingstherapie.

Door de snelle interventie en het maatwerk in de aanpak onderscheidt Fysio Innovation zich van de meeste arbeidsreïntegratiebedrijven. Wij hebben geen vast “lage rug-programma” van 3 maanden of “RSI -programma” van 4 maanden, maar bekijken per individu welke interventie voor deze persoon noodzakelijk is.

Bedrijfsfysiotherapie

Fysio Innovation heeft een gekwalificeerde sportfysiotherapeute in huis en werkt samen met een arbeidsfysiotherapeut. Zij pakken ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat efficiënt aan. Een snelle interventie en individueel maatwerk staan hierbij centraal. Zowel preventief als curatief.

Op onze locatie zijn alle faciliteiten voor diagnostiek en een succesvolle aanpak bij (dreigend) verzuim ruimschoots aanwezig.

Waar staan we voor

Fysio Innovation staat voor een effectieve aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces, of de dreiging daartoe. Wij hanteren een pro-actief beleid, gestoeld op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.

Onze aanpak is zowel op de werknemer als op de werkgever gericht. Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op. Het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen. Het doel van onze interventie is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting van de medewerkers te bevorderen.

Doelgroep

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat zijn onze doelgroep. Nek- en rugklachten zijn het meest voorkomend, maar ook zien we veel knie- en schouderproblematiek.

Snelle interventie bij verzuim

Een snelle interventie is van groot belang bij uitval op de werkvloer naar aanleiding van klachten aan het bewegingsapparaat. Het beïnvloedt in welke mate de klachten zich manifesteren en uiteindelijk de duur van het herstel.

Fysio Innovation consulteert een werknemer binnen 48 uur voor een intake en rapporteert dezelfde dag aan de bedrijfsarts en/of de werkgever. Tijdens de intake onderzoekt de arbeidsfysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder door deze klachten worden ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht(en).

Maatwerk

Het plan van aanpak is gericht op het individu en ligt niet vast in standaard modules of protocollen. De fysiotherapeuten beschikken over de juiste scholing en ruime ervaring in het leveren van maatwerk betreffende behandelingen en medische trainingstherapie.

Door de snelle interventie en het maatwerk in de aanpak onderscheidt Fysio Innovation zich van de meeste arbeidsreïntegratiebedrijven. Wij hebben geen vast “lage rug-programma” van 3 maanden of “RSI -programma” van 4 maanden, maar bekijken per individu welke interventie voor deze persoon noodzakelijk is.