Als je begint met deze vorm van personal training doorlopen wij vier stappen met je.

Fase 1: Kennismaking

In deze eerste fase ben jij vooral aan het woord. Welk doel heb je voor ogen en welke informatie is voor ons van belang om mee te nemen in jouw training/behandeling? We brengen je gezondheid, leefstijl en mogelijk fysieke/medische beperkingen in kaart.

Fase 2: Onderzoek

Wanneer nodig wordt een fysiek onderzoek gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er (opnieuw) een waarschijnlijkheidsdiagnose gegeven, krijg je informatie over de klacht/beperking en nemen we de resultaten mee in het bepalen van reële trainingsdoelen.

Fase 3: Trainingsprogramma

Vervolgens wordt er een persoonlijk en uitgewerkt trainingsprogramma opgesteld. Het tijdspad wordt bepaald en je krijgt alle tools die nodig zijn om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Fase 4: Trainen

Hier gaat het uiteindelijk om. De trainingen vinden één-op-één plaats of in combi trainingen. De locatie waar we trainen hangt af van het doel en de fase van training waar je in zit. Persoonlijke aandacht, coaching, fysieke belastbaarheid en jouw wensen staan voorop. We gaan jouw doelen samen halen!

Fase 5: Evaluatie

Elke week doen we een korte evaluatie. Na 6-8 weken vindt er een uitgebreide evaluatie plaats. Wat vind je van de trainingen? Wat gaat er goed en waar kunnen we verbetering aanbrengen? Waar loop je tegenaan? Zijn er pijnklachten of fysieke beperkingen?
Er zijn mogelijkheden voor behandeling, coaching en advies. De trainingsintensiteit wordt op maat aangepast.