Graded activity bij Fysio Innovation

Graded activity is een oefenmethode binnen de fysiotherapie waarin het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte centraal staat.

Graded activity concept
Door pijn is er soms sprake van inactiviteit. Mensen met chronische pijn kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als men ervaart dat het bewegen pijn doet gaat men uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn. Omdat er niet of nauwelijks bewogen wordt, ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. De conditie (belastbaarheid) neemt nog meer af en pijn beheerst het denken en doen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken moet er juist bewogen worden, aan de hand van een voor u opgesteld oefenschema gaat u steeds een stapje verder. U begint op een veilig, laag beginniveau dat met stapjes – graded – wordt opgevoerd tot het eindniveau. U wordt begeleid door een therapeut/trainer die werkt volgens regels uit de gedragstherapie.

Het Graded Activity concept binnen de fysiotherapie combineert de aanpak ook vaak met de arbeids/bedrijfsfysiotherapeut. Deze maakt kennis met de werkplek en werkbelasting en is daarmee op de hoogte van taak of functiebelasting.
Op basis van de verkegen gegevens wordt een trainingsprogramma opgesteld met terugkoppelmomenten naar een eventuele bedrijfsarts en bedrijf als men hierom vraagt.

Voor wie?

  • Personen of werknemers met (langdurige) klachten van het bewegingsapparaat waarbij het vermijden van pijnlijke bewegingen leidt tot minder activiteit. Daardoor neemt de conditie (belastbaarheid) steeds verder af en dreigen bij hervatting van activiteiten de klachten spoedig terug te komen.
  • Graded Activity is uitermate geschikt voor personen/werknemers bij wie lang verzuim door klachten dreigt en personen/werknemers die regelmatig terugkerende (recidiverende) klachten hebben. Moeizame werkhervatiing na een (rug-) hernia is ook een goede indicatie.
  • Graded Activity is niet geschikt als er een duidelijke en reele angst is voor letsel en/of beweging en als er geen bereidheid is tot gedragsverandering (persoon zelf is niet gemotiveerd)
  • Graded Activity rict zich vooral op de vooruitgang in ontwikkelingen en minder op de aanwezige pijn omdat pijn al een langere tijd de regie heeft gehouden waardoor een persoon al langere tijd stil staat in ontwikkeling. Uiteraard wordt er wel altijd rekening gehouden met een verantwoorde opbouw.

Duur Graded Activity traject
Het doel van Graded Activity binnen de fysiotherapie is functieherstel en sport- / werkhervatting binnen drie maanden. Het programma wordt bij Fysio Innovation op maat gemaakt en verschilt per individu.

Welke klachten

  • A-specifieke lage rugklachten in het subacute stadium (4-6 weken / zo vroeg mogelijk)
  • Status na hernia; als geen tevredenstellende reïntegratie wordt bereikt
  • Status na hernia-operatie; als geen tevredenstellende reïntegratie wordt bereikt
  • Recidiverende lage rugklachten (2e of 3e keer)

Overige a-specifieke klachten van het houding- en bewegingsapparaat zoals: langdurige a-specifieke rugklachten, RSI of CANS (Complaints of Arm Nek en Shoulder), Whiplash, Fibromyalgie, Bechterew, psychische aandoeningen, Burn out, pijnsyndroom, etc.

3 Fases Graded Activity traject
1. De startfase (oriëntatie) bestaat uit fysiotherapeutisch onderzoek naar belemmerende en stimulerende factoren voor de opbouw, uitleg over het traject en het stellen van specifieke doelen. Dit is veelal een eenmalig onderzoek.

  1. In de behandelfase werkt de cliënt aan uitbreiding van zijn gekozen activiteiten en realiseren van zijn doelen binnen de afgesproken tijd. In deze periode is er dus sprake van een tijdcontingente aanpak en hierbij wordt middels training (vaak 1 of 2x per week) de opbouw gerealiseerd. Eventueel kan er in deze fase ook sprake zijn van een opbouw van werkzaamheden (indien dit één van de na te streven doelen is).
  2. De generalisatiefase is het toepassen van het geleerde in de alledaagse situatie, er wordt geleerd om te gaan met het behaalde mét behoud van het resultaat op langer termijn (omgaan met terugval en/of terugval voorkomen). In deze periode vindt nog een periodiek terugkomen bij de Graded Activity begeleider plaats.

Door wie?
Graded Activity binnen fysiotherapie is niet alleen maar regelmatig opvoeren van trainingsgewichten of activiteiten, er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen, coaching, voeding en gedragsverandering. Samen met de cliënt stellen we persoonlijke doelen op. Hier wordt een tijdspad bepaald en gekeken naar milestones. Tevens zal een belastbaarheidstraining gevolgd worden van 10/15 consulten. De training zal op locatie en/of in een sportschool plaatsvinden. Graded Activity past specifieke communicatieve, coaching en counseling vaardigheden.